Svensk version av "CSS Buttons"
Originalversion: http://www.w3.org/Style/CSS/Buttons/Menu
Faktisk - översatt - version: http://www.webstyles-swedish.info/Style/CSS/Buttons/Menu/
Översättare: M.Sandberg, http://www.webstyles-swedish.info


Du som läser det här dokumentet - observera att den här sidan är en översättning av en W3C-text.
Originaltexten skyddas av upphovsrätt, var god observera anmärkningarna och informationen i originaldokumentet. Rättigheterna till översättningen tillhör endast översättaren. Vi tar inget ansvar för eventuella fel i översättningen, det enda giltiga och legitima dokumentet är den engelska W3C-texten i original. Kommentarer från översättaren har markerats som sådana och upphovsrätten till dem tillhör också översättaren. Dessa kommentarer är inte en del av det engelska originaldokumentet.

CSS-knappar

Du är välkommen att lägga till CSS-knapparna under sidor som använder stilmallar förutsatt att följande riktlinjer uppfylls:

  1. Du får endast använd knapparna hämtade från de URL:er som listas nedan
  2. Knapparna får inte användas på något vis som antyder att W3C stödjer eller godkänner din produkt, service eller internetsite.
  3. Knapparna får inte användas för att nedvärdera W3C, dess medlemsorganisationer, tjänster eller produkter.
  4. Loggan måste vara en aktiv länk till http://www.w3.org/Style/CSS/Buttons
CSS http://www.w3.org/Style/CSS/Buttons/cssos
Gjord med CSS http://www.w3.org/Style/CSS/Buttons/mwcos
CSS http://www.w3.org/Style/CSS/Buttons/cssom
Uppsättningen med knappar nedan är delvis transparent så att de "anpassar sig" till omgivningen. Hänger du med? De tre knapparna renderas på olika bakgrundsfärger (och använder temporärt attributet BGCOLOR) nedan:
CSS Gjord med CSS CSS
CSS Gjord med CSS CSS
CSS Gjord med CSS CSS
CSS Gjord med CSS CSS
URL:erna för knapparna ovan är (från vänster till höger) http://www.w3.org/Style/CSS/Buttons/cssts, http://www.w3.org/Style/CSS/Buttons/mwcts och http://www.w3.org/Style/CSS/Buttons/csstm.
Giltig CSS! Om du använder denna knapp intygar du att din sidas CSS-stilmallar har kontrollerats med avseende på korrekthet. Gå till CSS-valideraren och testa din sida: där berättas huruvida du får använda denna logga och, om så är fallet, hur.

Logotypdesign av Verso [länk tillbaka till 1997] med W3C-personal.

Håkon Lie